Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của PhòngNội vụ huyện Đăk Hà
Số hiệu 06/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan