Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đăk Hà
Số hiệu 03/2023/QĐ-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan