Tiêu đề văn bản Ban hành Quy định nhiệm vụ cụ thể của từng chức vụ cán bộvà chức danh công chức cấp xã
Số hiệu 62/QĐ-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan