Tiêu đề văn bản BC Công tác thanh tra hành chính quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024
Số hiệu 520/BC-UBND ngày 13/6/2024 Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan