Quyết định: Phê duyệt dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2020 (đợt 2) của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn