Quyết định: Về việc chỉ định thầu gói thầu kiểm tra nghiệm thu sản phẩm dự án:Xây dựng hệ thống Hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn