Quyết định phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: San nền xây dựng khu dân cư thuộc dự án quy hoạch bố trí dân cư xã Đăk Hring

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn