Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán Dự án: Công trình phúc lợi trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn