Dự Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết đợt “Cao điểm 50 ngày, đêm”thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)