Báo cáo: Kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND - UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND - UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn