Báo cáo: Kết quả thực hiện nhiệm vụ tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp quý III năm 2019 trên địa bàn huyện Đăk Hà

Danh sách file (1 files)

Văn phòng HĐND-UBND huyện  

Tác giả: Văn phòng HĐND-UBND huyện  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn