Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷcương hành chính và giải quyết thủtục hành chính trên địa bàn huyện
Số hiệu 706/UBND-TH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan