Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷcương hành chính và giải quyết thủtục hành chính trên địa bàn huyện
Số hiệu 706/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan