Tiêu đề văn bản Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum (kèm QĐ T.lập BTC Cuộc thi)
Số hiệu Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum
Phạm vi Ngày ban hành 18/08/2022
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan