Tiêu đề văn bản QĐ Về việc ban hành Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Đăk Hà giai đoạn 2021-2025
Số hiệu 01 /QĐ-BCĐ Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan