Tiêu đề văn bản KH Xét duyệt, thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Số hiệu 144/KH-UBND Cơ quan ban hành Phòng TC-KH huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành 26/04/2022
Ngày hiệu lực 26/04/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hoàng Trọng Ngô
File đính kèm Tải xuống
Nơi nhận các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn
Mô tả

KH Xét duyệt, thẩm tra quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021

Văn bản liên quan