Tiêu đề văn bản Tổng hợp danh sách các dự án thuộc cấp huyện quản lý vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành.
Số hiệu --- Cơ quan ban hành Phòng TC-KH huyện
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan