Tiêu đề văn bản thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Số hiệu 486/UBND-NC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan