Tiêu đề văn bản thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Số hiệu 486/UBND-NC Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 05/03/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan