Tiêu đề văn bản thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023
Số hiệu 486/UBND-NC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan