Tiêu đề văn bản tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản
Số hiệu 1122/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan