Tiêu đề văn bản tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện
Số hiệu 996/UBND-TH Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 21/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan