Tiêu đề văn bản tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện
Số hiệu 996/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan