Tiêu đề văn bản Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Số hiệu 768/UBND-TNMT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan