Tiêu đề văn bản Tăng cường phối hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Số hiệu 768/UBND-TNMT Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan