Tiêu đề văn bản rà soát, làm rõ số liệu báo cáo tình hình giải quyết TTHC quý I năm 2023
Số hiệu 745/UBND-TTHC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan