Tiêu đề văn bản rà soát, làm rõ số liệu báo cáo tình hình giải quyết TTHC quý I năm 2023
Số hiệu 745/UBND-TTHC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan