Tiêu đề văn bản rà soát, báo cáo thực trạng hoạtđộng của các hiện tượng thờ cúng,liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh
Số hiệu 1980/UBND-TH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan