Tiêu đề văn bản nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Số hiệu 2362/UBND-TTHC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan