Tiêu đề văn bản nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Số hiệu 2362/UBND-TTHC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan