Tiêu đề văn bản đôn đốc, khẩn trương báo cáo nhanh định kỳ hàng tháng kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng báo DTTS&MN
Số hiệu 593/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan