Tiêu đề văn bản Đăng ký tinh giản biên chế đợt II năm 2023
Số hiệu 741/UBND-NV Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan