Tiêu đề văn bản Đăng ký tinh giản biên chế đợt II năm 2023
Số hiệu 741/UBND-NV Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan