Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực
Số hiệu 2268/UBND-TP Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan