Tiêu đề văn bản chấn chỉnh việc thực hiện các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực
Số hiệu 2268/UBND-TP Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan