Tiêu đề văn bản chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh
Số hiệu 670/UBND-TH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan