Tiêu đề văn bản chấn chỉnh tình trạng giải quyết TTHC quá hạn trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh
Số hiệu 670/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan