Tiêu đề văn bản chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
Số hiệu 1119/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan