Tiêu đề văn bản Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Số hiệu 79/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan