Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
Số hiệu 931/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan