Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 11 năm 2022
Số hiệu 931/BC-UBND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan