Tiêu đề văn bản Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 01 năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Số hiệu 74/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan