Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023
Số hiệu 497/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan