Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện công tác CCHC quý III năm 2022 (số liệu tính từ 07/6/2022 đến ngày 12/9/2022)
Số hiệu 808/BC-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan