Tiêu đề văn bản Kết quả kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến các khuyết điểm, yếu kémcủa Chỉ số PCI và Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI năm 2021
Số hiệu 945/BC-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan