Chương trình công tác tuần 46 của TT HĐND- LĐ UBND huyện Đăk Hà

Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà  

Tác giả: Trung tâm VH-TT-DL & TT huyện Đăk Hà  
Nguồn: huyendakha.kontum.gov.vn