A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bồi dưỡng Lý luận chính trị cho cán bộ hội Chữ thập đỏ

Trong 3 ngày từ 21 đến 23 tháng 6, huyện Đăk Hà tổ chức lớp Bồi dưỡng LLCT cho cán bộ hội chữ thập đỏ các cấp năm 2023.

Lớp Bồi dương LLCT cho cán bộ Hội Chữ thập đỏ năm 2023

Tham gia lớp bồi dưỡng, cán bộ, Cộng tác viên Hội CTĐ các cấp được quán triệt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyên đề của Đảng bộ tỉnh Kon Tum về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh, các đại biểu được Hội Chữ Thập đỏ tỉnh cung cấp thông tin về vai trò, ý nghĩa của công tác Hội Chữ Thập đỏ và phong trào Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế.

Qua tập huấn, giúp cán bộ, cộng tác viên Chữ Thập đỏ các cấp nâng cao bản lĩnh chính trị và kỹ năng công tác. Vận dụng linh hoạt, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nhân đạo, từ thiện trong tình hình mới.


Tác giả: Trọng Nghĩa

Tin liên quan