Tiêu đề văn bản THÔNG BÁO Về việc công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Số hiệu 13/TB-BQL Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan