Tiêu đề văn bản Thông báo tuyển dụng sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục-đào tạo huyện Đăk Hà năm 2022
Số hiệu 244/TB-UBND Cơ quan ban hành UBND huyện Đăk Hà
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan