Tiêu đề văn bản Kết quả thực hiện kết luận thanh tra
Số hiệu 168/TB-TTr Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Bùi Văn Bằng
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan