Tiêu đề văn bản Kết luận phiên họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01và triển khai nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Số hiệu 11/KH-UBND Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan