Tiêu đề văn bản Danh sách thí sinh đủ điều kiện và thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp văn hóa và sự nghiệp giáo dục-đào tạo huyện Đăk Hà năm 2022
Số hiệu 04/TB-HĐTD Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan