Tiêu đề văn bản Thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân huyện khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Số hiệu 43/TB-TTHĐND Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Đặng Thế Quyết
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan