Tiêu đề văn bản V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Số hiệu 87/UBND-KGVX Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/01/2021
Ngày hiệu lực 21/04/2022 Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan