Tiêu đề văn bản Ke hoach kiem tra ra soat he thong hoa van ban QPPL tren dia ban huyện 2022
Số hiệu 14/UBND Cơ quan ban hành
Phạm vi Ngày ban hành 26/04/2023
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Chủ tịch UBND huyện
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan