Tiêu đề văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 209-TB/VPHU ngày 02/4/2023 về kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại giao ban tuần 13 năm 2023
Số hiệu 810/UBND-TH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan