Tiêu đề văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 209-TB/VPHU ngày 02/4/2023 về kết luận của Thường trực Huyện uỷ tại giao ban tuần 13 năm 2023
Số hiệu 810/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Văn An
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan