Tiêu đề văn bản Triển khai các kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 231/TB-VPCP ngày 18tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ
Số hiệu 2087/UBND-TH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan