Tiêu đề văn bản tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn huyện
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan