Tiêu đề văn bản tháo gỡ điểm nghẽn trong triển khai, thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trên địa bàn huyện
Số hiệu Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan