Tiêu đề văn bản tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng kỹthuật, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện
Số hiệu 294/UBND-KTTH Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan