Tiêu đề văn bản tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng kỹthuật, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện
Số hiệu 294/UBND-KTTH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Nguyễn Minh Vương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan