Tiêu đề văn bản đăng ký tham gia học các lớp nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ năm 2023
Số hiệu 3468/UBND-TH Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Phạm Thị Thương
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan