Tiêu đề văn bản CV triển khai nhiệm vụchuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 2443/UBND-TTHC Cơ quan ban hành --
Phạm vi Ngày ban hành
Ngày hiệu lực Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả

Văn bản liên quan