Tiêu đề văn bản CV triển khai nhiệm vụchuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ 06 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện
Số hiệu 2443/UBND-TTHC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký Hà Tiến
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---

Văn bản liên quan